Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Εκπροσώπηση της Κύπρου από την Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2015, στην πόλη Αλικάντε της Ισπανίας, εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM), με τίτλο "Train the trainers".

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση εκπροσώπων όλων των κρατών μελών στη διαχείριση της διεθνούς βάσης δεδομένων, στην οποία θα καταχωρούνται και παρουσιάζονται τα μεταδεδομένα και οι υπερσύνδεσμοι των έργων που ταυτοποιήθηκαν ως ορφανά, μετά από επιμελή αναζήτηση.

Η Κύπρος ενσωμάτωσε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/28/ΕΚ για τα ορφανά έργα τροποποιώντας σχετικά τον περί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας νόμο 59 του 1976. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για να κηρυχθεί ένα έργο ως ορφανό και, συνεπώς να είναι δυνατή η χρήση του από οργανισμούς (προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία καθώς και αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς) για επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με τις δημοσίου συμφέροντος αποστολές τους πραγματοποιείται επιμελής αναζήτηση από τους οργανισμούς αυτούς. Οι οργανισμοί τηρούν μητρώα των επιμελών αναζητήσεών τους (όπου εμπεριέχονται στοιχεία για τα αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων, τη χρήση ορφανών έργων από τους εν λόγω οργανισμούς, τυχόν αλλαγή του καθεστώτος ορφανού έργου κ.α) και καταγράφουν τις σχετικές πληροφορίες σε ενιαία προσιτή στο κοινό διαδικτυακή βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς.
Μέσω του εκπαιδευτικού σεμιναρίου "Train the trainers" οι εκπρόσωποι των κρατών μελών είναι σε θέση να μεταφέρουν την τεχνογνωσία στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς των χωρών τους και να ενισχύσουν με τις γνώσεις τους τη διαδικασία καταχώρησης και ενσωμάτωσης των ορφανών έργων στη διεθνή βάση δεδομένων.
Την Κύπρο εκπροσώπησαν στο σεμινάριο δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου, η κ. Σύλβια Κουκουνίδου και η κ. Πολύμνια Λευτέρη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου