Μέλη-Φίλοι της ΕΔΠΙ

Μέλη της ΕΔΠΙ

Μέλη της Ενωσης μπορούν να γίνουν φυσικά πρόσωπα, όπως νομικοί, δημιουργοί, καλλιτέχνες και γενικότερα όσοι ενδιαφέρονται για το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και συμφωνούν με τους στόχους της Ενωσης.
Τα μέλη καταβάλουν ετήσιο τέλος εγγραφής στην ΕΔΠΙ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση : edpicyprus@gmail.com. Κατόπιν εξέτασης και αποδοχής της αίτησής τους θα εγγράφονται ως μέλη.

Φίλοι της ΕΔΠΙ

Η ΕΔΠΙ αποσκοπεί στη δημιουργία ενός δικτύου προσώπων, των φίλων της Ενωσης, που ενδιαφέρονται για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας και στηρίζουν τους σκοπούς της Ενωσης. Οι φίλοι της ΕΔΠΙ συνεργάζονται μαζί της για την επίτευξη των στόχων της.


Δικαιώματα φίλων

Οι φίλοι προσκαλούνται και δύνανται να συμμετέχουν ως παρατηρητές (χωρίς δικαίωμα ψήφου) στις γενικές συνελεύσεις της ΕΔΠΙ, όπου θα ενημερώνονται για τις δράσεις της ΕΔΠΙ και μπορούν να υποβάλουν σχετικές προτάσεις.
Τους χορηγείται κάρτα «φίλου» της Ένωσης, η οποία θα τους δίνεται από την ΕΔΠΙ. Οι κάρτες αυτές θα διατηρούνται σε ισχύ, εφόσον οι φίλοι της ΕΔΠΙ είναι συνεπείς προς τις υποχρεώσεις τους προς την Ένωση.
Οι φίλοι της Ένωσης θα λαμβάνουν ενημέρωση για όλες τις δράσεις της ΕΔΠΙ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (mailing list) και με όποιο άλλο μέσο αποφασιστεί και είναι δυνατό να γίνονται, εφόσον το επιθυμούν, μέλη του group της ΕΔΠΙ στο facebook ή/και σε άλλα κοινωνικά δίκτυα.
Οι φίλοι θα ειδοποιούνται και έχουν δικαίωμα παρακολούθησης όλων των συνεδρίων, σεμιναρίων και εκδηλώσεων που διοργανώνει η ΕΔΠΙ και θα λαμβάνουν σχετική βεβαίωση παρακολούθησης. Εφόσον για κάποιο σεμινάριο, συνέδριο ή εκδήλωση καθορίζεται τέλος εγγραφής οι φίλοι της ΕΔΠΙ έχουν δικαίωμα έκπτωσης 50 %. Στην περίπτωση φίλων που είναι νομικά πρόσωπα, η έκπτωση ισχύει έως και για 3 άτομα που θα οριστούν από το νομικό πρόσωπο ως εξουσιοδοτημένα πρόσωπα που θα παρακολουθήσουν την εκδήλωση. Σε κάθε περίπτωση, αναφορικά με την συμμετοχή/παρακολούθηση συνεδρίων, σεμιναρίων, εκδηλώσεων και άλλων συναφών δράσεων για τα οποία ορίζεται κόστος συμμετοχής/παρακολούθησης, η καταβολή του αφορά και βαρύνει χωριστά έκαστο φυσικό πρόσωπο, εκπρόσωπο ή μέλος του νομικού προσώπου, που θα συμμετέχει. Η παραπάνω έκπτωση δεν ισχύει, καταρχήν, για την παρακολούθηση σεμιναρίων, συνεδρίων και άλλων συναφών εκδηλώσεων και δράσεων για τα οποία ορίζεται τέλος εγγραφής στα οποία η ΕΔΠΙ είναι συνδιοργανωτής. H έκπτωση δεν ισχύει για την παρακολούθηση/συμμετοχή διεθνών συνεδρίων που οργανώνονται από την Διεθνή Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI), της οποίας η ΕΔΠΙ είναι το εθνικό παράρτημα.


Υποχρεώσεις φίλων

Οι φίλοι αποδέχονται πλήρως, στηρίζουν και προωθούν τους σκοπούς της ΕΔΠΙ.
Οι φίλοι καταβάλουν ετήσιο τέλος εγγραφής στην ΕΔΠΙ .

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση : edpicyprus@gmail.com. Κατόπιν εξέτασης και αποδοχής της αίτησής τους θα εγγράφονται ως φίλοι.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου