Τρίτη 27 Οκτωβρίου 2015

Διεθνές νομικό συνέδριο για το δίκαιο του διαδικτύουΤο δικαιικό πλαίσιο του Διαδικτύου αποτελεί το θέμα του διήμερου   διεθνούς νομικού συνεδρίου «REDA 2015 : Regulation and Enforcement in the Digital Era» που θα λάβει χώρα στις 5 και 6 Νοεμβρίου 2015 στο πολιτιστικό κέντρο του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με χορηγό τη Microsoft.
Στο συνέδριο, το οποίο συνδιοργανώνεται από τη Νομική Σχολή του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου και το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, διακεκριμένοι ομιλητές από το εξωτερικό και την Κύπρο θα αναπτύξουν επίκαιρα ζητήματα νομικής προστασίας προσωπικών δεδομένων, πνευματικής ιδιοκτησίας, ηλεκτρονικού εμπορίου, δικαίου του καταναλωτή στο Διαδίκτυο. 

Ειδικότερα στις 6 Νοεμβρίου 2 βασικές ενότητες του συνεδρίου εστιάζουν σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας, με έμφαση στις τελευταίες κοινοτικές πρωτοβουλίες και εξελίξεις, στη νομολογία του ΔΕΕ σε ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο περιβάλλον των νέων τεχνολογιών  και στην επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο Διαδίκτυο (ρόλος των παρόχων πρόσβασης στο διαδίκτυο, ζητήματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου, εμπειρίες από άλλες έννομες τάξεις).

 Το συνέδριο θα διεξαχθεί στην αγγλική γλώσσα.  Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Μπορείτε, επίσης, να βρείτε όλες τις σχετικές πληροφορίες στην ιστοσελίδα http://reda2015.blogspot.com.cy και στη σελίδα του συνεδρίου στο facebook: https://www.facebook.com/REDAcyprus.Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Γνώμη της ALAI για το νομικό καθεστώς του hyperlinking

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ALAI ενέκρινε στις 17 Ιουνίου 2015 στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη την Εκθεση και Γνώμη σχετικά με το νομικό καθεστώς του hyperlinking. Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενες εκθέσεις/γνώμες της ALAI και ειδικότερα στην έκθεση του 2014 σχετικά με το κριτήριο του "νέου κοινού" και στην έκθεση του 2013 σχετικά με το δικαίωμα ψηφιακής διάχυσης (making available right). Και τα 3 έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ALAI.


Τρίτη 21 Ιουλίου 2015

Εκπροσώπηση της Κύπρου από την Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε στις 14 Ιουλίου 2015, στην πόλη Αλικάντε της Ισπανίας, εκπαιδευτικό σεμινάριο, που διοργανώθηκε από το Γραφείο Εναρμόνισης της Εσωτερικής Αγοράς (OHIM), με τίτλο "Train the trainers".

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εξοικείωση εκπροσώπων όλων των κρατών μελών στη διαχείριση της διεθνούς βάσης δεδομένων, στην οποία θα καταχωρούνται και παρουσιάζονται τα μεταδεδομένα και οι υπερσύνδεσμοι των έργων που ταυτοποιήθηκαν ως ορφανά, μετά από επιμελή αναζήτηση.

Η Κύπρος ενσωμάτωσε πρόσφατα την Ευρωπαϊκή οδηγία 2012/28/ΕΚ για τα ορφανά έργα τροποποιώντας σχετικά τον περί του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας νόμο 59 του 1976. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι για να κηρυχθεί ένα έργο ως ορφανό και, συνεπώς να είναι δυνατή η χρήση του από οργανισμούς (προσιτές στο κοινό βιβλιοθήκες, εκπαιδευτικά ιδρύματα και μουσεία καθώς και αρχεία, ιδρύματα κινηματογραφικής ή ακουστικής κληρονομιάς και δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς) για επιτύχουν στόχους που σχετίζονται με τις δημοσίου συμφέροντος αποστολές τους πραγματοποιείται επιμελής αναζήτηση από τους οργανισμούς αυτούς. Οι οργανισμοί τηρούν μητρώα των επιμελών αναζητήσεών τους (όπου εμπεριέχονται στοιχεία για τα αποτελέσματα των επιμελών αναζητήσεων, τη χρήση ορφανών έργων από τους εν λόγω οργανισμούς, τυχόν αλλαγή του καθεστώτος ορφανού έργου κ.α) και καταγράφουν τις σχετικές πληροφορίες σε ενιαία προσιτή στο κοινό διαδικτυακή βάση δεδομένων που έχει δημιουργήσει και διαχειρίζεται το Γραφείο Εναρμόνισης στο πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς.
Μέσω του εκπαιδευτικού σεμιναρίου "Train the trainers" οι εκπρόσωποι των κρατών μελών είναι σε θέση να μεταφέρουν την τεχνογνωσία στους τοπικούς ενδιαφερόμενους φορείς των χωρών τους και να ενισχύσουν με τις γνώσεις τους τη διαδικασία καταχώρησης και ενσωμάτωσης των ορφανών έργων στη διεθνή βάση δεδομένων.
Την Κύπρο εκπροσώπησαν στο σεμινάριο δύο μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου, η κ. Σύλβια Κουκουνίδου και η κ. Πολύμνια Λευτέρη.


Κυριακή 21 Ιουνίου 2015

Διεθνές συνέδριο της ALAI στη ΒόννηΣτις 19 Ιουνίου 2015 ολοκληρώθηκε το ετήσιο επιστημονικό συνέδριο της ALAI, το οποίο φέτος έλαβε χώρα στη Βόννη, με αφορμή τον εορτασμό 50 ετών από την θέσπιση του γερμανικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας του 1965.
Το θέμα του συνεδρίου "Remuneration for the use of works, Exclusivity vs. Other Approaches" ήταν ιδιαίτερα επίκαιρο. Το βασικό ερώτημα το οποίο κλήθηκαν να αναλύσουν οι  ομιλητές  (ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, δημιουργοί, WIPO, Ευρωπαϊκή Επιτροπή) είναι το κατά πόσο η αποκλειστικότητα που χορηγείται από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας ως μια ιδιαίτερη μορφή ιδιοκτησίας εξακολουθεί να αποτελεί τον κατάλληλο, και ενδεχομένως πιο δίκαιο, τρόπο ανταμοιβής του δημιουργού στην ψηφιακή εποχή ή εάν εναλλακτικοί τρόποι και μοντέλα αμοιβής, όπως η εύλογη αμοιβή, είναι ενδεχομένως πιο αποδοτικοί και αποτελεσματικοί τρόποι ανταμοιβής ή αποζημίωσης του δημιουργού και του ερμηνευτή για ορισμένες χρήσεις των έργων.

Η έννοια της εύλογης αμοιβής και τα διαφορετικά καθεστώτα εύλογης αμοιβής στην Ευρώπη, το δικαιικό πλαίσιο των συμβάσεων πνευματικής ιδιοκτησίας και μια ενδεχόμενη ρύθμιση αυτών ώστε ο δημιουργός, ο οποίος είναι συχνά  το ασθενέστερο μέρος, να απολαμβάνει ουσιαστική προστασία, η ανάπτυξη συμβατικών εργαλείων που να προάγουν την ανοιχτή πρόσβαση στο πεδίο των επιστημονικών δημοσιεύσεων,  οι υποχρεωτικές άδειες, ο ρόλος των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης και ο ρόλος των διαμεσολαβητών σε μια δίκαιη κατανομή των εσόδων από την διαδικτυακή εκμετάλλευση των έργων βρέθηκαν στο επίκεντρο της συζήτησης.
Η Κύπρος εκπροσωπήθηκε για πρώτη φορά επίσημα στην ALAI από τη  ΕΔΠΙ, η οποία αποτελεί το εγκεκριμένο παράρτημά της στην Κύπρο, από την κ. Τατιάνα Συνοδινού, Πρόεδρο της ΕΔΠΙ και τον  κ. Philippe Jougleux, μέλος του ΔΣ της ΕΔΠΙ. . 

Τρίτη 26 Μαΐου 2015

"Η πνευματική ιδιοκτησία είναι παντού!"Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη η πρώτη επιστημονική εκδήλωση της ΕΔΠΙ στις 25 Μαϊου 2015 με χορηγό την Εθνική Τράπεζα Ελλάδος (Κύπρου) και χορηγό επικοινωνίας το ΚΥΠΕ. Τόσο στις παρουσιάσεις όσο και στη συζήτηση με το κοινό αναδείχτηκαν και αναλύθηκαν ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων στην Κύπρο. 


Ακολουθεί το δελτίο τύπου του ΚΥΠΕ.

 
 
Εκδήλωση για την πνευματική ιδιοκτησία με χορηγό επικοινωνίας το ΚΥΠΕ
Η σημασία του σεβασμού της πνευματικής ιδιοκτησίας σε κάθε μορφή δημιουργίας (βιβλία, φωτογραφίες, μουσική, εικαστική τέχνη, φοιτητικές εργασίες, δημοσιογραφικά κείμενα κλπ) και ο ρόλος των διαφόρων θεσμών τονίστηκε σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη Λευκωσία.

Η εκδήλωση με τίτλο “Η Πνευματική Ιδιοκτησία είναι παντού” οργανώθηκε από την Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας Κύπρου και ήταν η πρώτη από την ίδρυση της Ενωσης το 2014. Χορηγός ήταν η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας και χορηγός επικοινωνίας το ΚΥΠΕ.
Ο `Εφορος Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη Σπύρος Κόκκινος, κάτω από την υπηρεσία του οποίου λειτουργεί το τμήμα για θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο, ανέφερε στο χαιρετισμό του ότι η ταχεία εξέλιξη της τεχνολογίας και η παγκοσμιοποίηση δημιουργούν νέα δεδομένα και προκλήσεις σε ότι αφορά θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, τονίζοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για την προστασία της προσωπικότητας του ανθρώπου.

Η πνευματική ιδιοκτησία, είπε ο κ. Κόκκινος είναι όντως παντού, από την μουσική που ακούμε σε καφετέριες μέχρι την φωτογραφία και τα εικαστικά έργα που βρίσκουμε στο διαδίκτυο και πολλές φορές δεν αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για άϋλα αγαθά που όμως ανήκουν σε κάποιον.
Ανέφερε ότι μέσω του διαδικτύου πολλά έργα γίνονται γνωστά την ίδια όμως ώρα το διαδίκτυο αποτελεί απειλή για την πνευματική ιδιοκτησία και την δημιουργικότητα. Ο κ. Κόκκινος σε άλλο σημείο του χαιρετισμού του μίλησε για την εσωτερική αγορά και τον ελεύθερο ανταγωνισμό τα οποία στηρίζονται στην πνευματική ιδιοκτησία και επεσήμανε την ανάγκη για προστασία από την πειρατεία και την παραποίηση.

Για το έργο του αρμόδιου τμήματος της υπηρεσίας του που ασχολείται με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, ο κ. Κόκκινος είπε ότι έγιναν και γίνονται τεράστιες προσπάθειες αλλά υπάρχει χώρος για βελτίωση και για να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο, προσθέτοντας ότι Ιρλανδοί εμπειρογνώμονες βρίσκονται αυτή την περίοδο στην Κύπρο και παρέχουν βοήθεια σε θέματα οργάνωσης και τεχνογνωσίας. Είπε ακόμη ότι τέτοιες εκδηλώσεις βοηθούν στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας.

Στο δικό του χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΚΥΠΕ Λάρκος Λάρκου δήλωσε ότι το πρακτορείο με την πείρα του επιβεβαιώνει τον τίτλο της εκδήλωσης ότι η πνευματική ιδιοκτησία είναι παντού.
Τόνισε ότι η μη απόδοση της είδησης στην πηγή, η αγνόηση δηλαδή της πνευματικής ιδιοκτησίας στο χώρο των ΜΜΕ είναι ένα παλαιό φαινόμενο, το οποίο με την τεχνολογική ανάπτυξη πήρε ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Ο κ. Λάρκου ανέφερε ότι το ΔΣ του ΚΥΠΕ έχει αποφασίσει να αναλάβει κάποιες πρωτοβουλίες για αντιμετώπιση του φαινομένου στις οποίες περιλαμβάνονται συναντήσεις με φορείς όπως η Επιτροπή Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας, η Ένωση Συντακτών, η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης και ο  Σύνδεσμος Εκδοτών με στόχο να εξεταστούν τρόποι περιορισμού του φαινομένου στο χώρο των ΜΜΕ, με ιδιαίτερη αναφορά στην πνευματική παραγωγή του ΚΥΠΕ.

Επίσης, πρόσθεσε, έγιναν συναντήσεις με τις διευθυντικές ομάδες συγκροτημάτων του Τύπου με τις οποίες συζητήθηκε το θέμα του σεβασμού στον κώδικα δημοσιογραφικής δεοντολογίας και παράλληλα οργανώθηκε δημόσια εκδήλωση τον περασμένο Μάϊο με θέμα «Κώδικας Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας». Οι παρεμβάσεις και ομιλίες της εκδήλωσης, εκδόθηκαν και σε βιβλίο.

Επίσης, όπως είπε ο κ. Λάρκου, το ΚΥΠΕ με ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του υπενθυμίζει στους συνδρομητές του το ζήτημα του σεβασμού στην πηγή, ενώ έχει προστεθεί ειδική παράγραφος στις συμφωνίες που υπογράφονται με νέους συνδρομητές. Πρόσθεσε ότι έχει καταγραφεί πρόοδος το τελευταίο έτος όμως μένει να γίνουν πολλά, κυρίως στο χώρο που καλύπτουν τα ηλεκτρονικά Μέσα, καθώς σε αυτό τον τομέα εμφανίζονται τα πιο σοβαρά ελλείμματα μη σεβασμού στην πνευματική ιδιοκτησία.

Συνολικά το ζήτημα έχει πολλές διαστάσεις, τόνισε, διαθέτει υπερεθνικές πτυχές, απασχολεί ευρωπαϊκούς θεσμούς καθώς και τη Συμμαχία των Ευρωπαϊκών Πρακτορείων Ειδήσεων.
Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΚΥΠΕ, η Κυπριακή Πολιτεία έχει τις δικές της ευθύνες για συντονισμό, προώθηση αλλαγών και εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου, προσθέτοντας ότι χρειάζονται ευρύτερες συνέργειες για να προχωρήσουμε, καθώς οι ειδήσεις αποτελούν ένα προϊόν ευρείας χρήσης στο διαδίκτυο, στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης και η «ατομική» δημοσιογραφία συχνά παραβλέπει τα αυτονόητα.

Με συνέργειες, όπως η σημερινή, κατέληξε ο κ. Λάρκου, μπορούμε να ανεβάσουμε το ζήτημα της πνευματικής ιδιοκτησίας πιο ψηλά στη δημόσια ατζέντα καθώς ο σεβασμός στην πνευματική ιδιοκτησία είναι μια έκφραση της πολιτιστικής μας ταυτότητας.

Η Πρόεδρος της Ενωσης Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΕΔΠΙ) Τατιάνα Συνοδινού στη δική της ομιλία είπε ότι η Ενωση ιδρύθηκε το 2014 και η σημερινή αποτελεί την πρώτη της εκδήλωση. Στόχος της ΕΔΠΙ όπως επεσήμανε η κ. Συνοδινού είναι η ανάδειξη ζητημάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και η ευαισθητοποίηση του κοινού.

Σημείωσε ότι από τον περασμένο Απρίλιο η ΕΔΠΙ λειτουργεί ως παράρτημα στην Κύπρο της οργάνωσης ALAI-International Literary and Artistic Association η οποία ιδρύθηκε στο Παρίσι το 1878 από τον Βίκτωρα Ουγκό.

Η κ. Συνοδινού τόνισε ότι η πνευματική ιδιοκτησία αποτελεί την απαραίτητη προϋπόθεση για την ελευθερία των δημιουργών παρόλο που τώρα αμφισβητείται. Ανέφερε ακόμη ότι η ΕΔΠΙ με σεβασμό και ρεαλιστική προσέγγιση και λαμβάνοντας υπόψη τις προκλήσεις των καιρών θέλει να κατανοήσει, και με τη σειρά της να βοηθήσει το ευρύ κοινό να κατανοήσει τι είναι η πνευματική ιδιοκτησία και ζητήματα που σχετίζονται με αυτήν.

Η φωτογραφία, το βιβλίο, η εργασία ενός φοιτητή, η παρωδία ενός τραγουδιού στο youtube έχουν να κάνουν με θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας και ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει τις διαστάσεις που αυτή έχει. Είπε ότι μέλη στην ΕΔΠΙ δεν είναι μόνο νομικοί, καλλιτέχνες ή δημιουργοί αλλά μέλη μπορούν να γίνουν όσοι επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος τα ζητήματα της πνευματικής ιδιοκτησίας και με τη σειρά τους να βοηθήσουν ώστε και άλλοι να ευαισθητοποιηθούν.

Η κ. Συνοδινού ευχαρίστησε τέλος το ΚΥΠΕ που ήταν χορηγός επικοινωνίας λέγοντας ότι ευελπιστεί και σε άλλες παρόμοιες εκδηλώσεις και συνεργασίες στο μέλλον.

Τους χαιρετισμούς ακολούθησαν δύο θεματικές συζητήσεις. Στην πρώτη μίλησαν οι Νικολέττα Επαμεινώνδα, Δικηγόρος, με θέμα την προστασία των έργων λόγου από το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας, ο Ανδρέας Χριστοφόρου, Δικηγόρος με θέμα τη μουσική στο κυπριακό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας και ο Αχιλλέας Δημητριάδης, Δικηγόρος, με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα των εικαστικών δημιουργών και των φωτογράφων.

Στη δεύτερη θεματική ενότητα μίλησαν οι Σύλβια Κουκουνίδου, Αρχειονόμος-Βιβλιοθηκονόμος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με θέμα τα μικρά και μεγάλα διλήμματα μιας ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, η Τατιάνα Συνοδινού, Επίκουρη Καθηγήτρια στο ΠΚ με θέμα τα πνευματικά δικαιώματα των δημοσιογράφων, ο Philippe Jougleux Επίκουρος Καθηγητής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο με θέμα το κυπριακό ζήτημα στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.


(ΚΥΠΕ/ΚΧΡ/ΜΑΝ