Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

Γνώμη της ALAI για το νομικό καθεστώς του hyperlinking

Η Εκτελεστική Επιτροπή της ALAI ενέκρινε στις 17 Ιουνίου 2015 στα πλαίσια του διεθνούς συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε στη Βόννη την Εκθεση και Γνώμη σχετικά με το νομικό καθεστώς του hyperlinking. Το κείμενο βασίζεται σε προηγούμενες εκθέσεις/γνώμες της ALAI και ειδικότερα στην έκθεση του 2014 σχετικά με το κριτήριο του "νέου κοινού" και στην έκθεση του 2013 σχετικά με το δικαίωμα ψηφιακής διάχυσης (making available right). Και τα 3 έγγραφα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ALAI.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου