Η ΕΔΠΙ

Η Ένωση Δικαιωμάτων Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι ένας αμιγώς μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2014. Στόχος της Ένωσης είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση σε ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο και η μελέτη των δικαιικών ζητημάτων που άπτονται της προστασίας των δημιουργών. Μέλη της Ένωσης είναι ακαδημαϊκοί, δικηγόροι, δημιουργοί, καλλιτέχνες και  ευρύτερα πρόσωπα και φορείς που ενδιαφέρονται για ζητήματα προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τον Απρίλιο του 2015 η ΕΔΠΙ εγκρίθηκε ώστε να λειτουργεί ως το Κυπριακό παράρτημα της Διεθνούς Ενωσης Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ALAI).

 Η ALAI ιδρύθηκε το 1878 από τον  Γάλλο συγγραφέα Victor Hugo και πρωτοστάτησε στην δημιουργία ενός διεθνούς νομικού πλαισίου προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας. Είναι μια διεθνής ανεξάρτητη επιστημιονική ένωση που αποσκοπεί στην μελέτη του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας με έμφαση στα δικαιώματα των δημιουργών.  Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η συμβολή της στην υιοθέτηση της Σύμβασης της Βέρνης (1886) που είναι η πιο σημαντική διεθνής πηγή του δικαίου πνευματικής ιδιοκτησίας.


Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου