Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2016

«FAQs on Copyright» -Χρήσιμες ερωτήσεις των καταναλωτών για ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Δημοσιεύτηκε το ερωτηματολόγιο «FAQs on Copyright» του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας, το οποίο εμπεριέχει απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις των καταναλωτών για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε.

Οι ερωτήσεις αυτές συγκεντρώθηκαν από αντιπροσώπους των συμφερόντων των καταναλωτών. Εθνικοί εμπειρογνώμονες σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας από τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ παρείχαν απαντήσεις στον αντίστοιχο τομέα της ειδικότητάς τους. Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο συντονίζει το έργο αυτό στο πλαίσιο των Ομάδων Εργασίας του.
Οι ερωτήσεις αφορούν ένα ευρύ φάσμα καίριων  και σύνθετων νομικών ζητημάτων που απασχολούν τους καταναλωτές σε σχέση με την χρήση προστατευόμενων από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας έργων τόσο γενικής φύσης, όπως ποιος είναι είναι δικαιούχος των πνευματικών δικαιωμάτων επί ενός έργου σύμφωνα με το κυπριακό δίκαιο αλλά και ειδικότερες, όπως  εάν επιτρέπεται η χρήση μουσικών έργων που προστατεύονται από την πνευματική ιδιοκτησία για τη μουσική συνοδεία βίντεο που χρήστης έφτιαξε μόνος του στο σπίτι με σκοπό την αναφόρτωσή του σε διαδικτυακή πλατφόρμα με οπτικοακουστικό περιεχόμενο ή εάν η θέαση οπτικοακουστικού έργου μέσω streaming αποτελεί προσβολή πνευματικής ιδιοκτησίας κ.α.

Τις απαντήσεις για την κυπριακή έννομη τάξη παρείχε ως εθνικός εμπειρογνώμων για την Κύπρο η Πρόεδρος της ΕΔΠΙ, Τατιάνα Συνοδινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εδώ μπορείτε να βρείτε τις απαντήσεις για την Κύπρο.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου