Δευτέρα 13 Απριλίου 2015

Συνέδριο ALAI 2015

Το ετήσιο συνέδριο της ALAI θα λάβει χώρα φέτος στη Βόννη μεταξύ 18-20 Ιουνίου 2015. Η Γερμανία έχει επιλεγεί ως χώρα υποδοχής του συνεδρίου για να εορταστούν τα 50 χρόνια από την ψήφιση του γερμανικού νόμου περί πνευματικής ιδιοκτησίας του 1965. Το 1965 ο Γερμανός νομοθέτης έκανε ένα ιστορικό βήμα αναγνωρίζοντας ότι ορισμένες χρήσεις των έργων είναι δυνατό να επιτρέπονται στο πλαίσιο ενός συστήματος εύλογης αμοιβής. Το σύστημα αυτό εισάγει μια ρωγμή στο κυρίαρχο μοντέλο της αποκλειστικότητας που έχει επικρατήσει στο δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας.
50 χρόνια μετά, και υπό το φως της κοινοτικής πρωτοβουλίας "Digital Single Market" ΄που στοχεύει στην εγκαθίδρυση ενός δικτύου περιεχομένων ελεύθερα προσβάσιμων στο Διαδίκτυο, το συνέδριο της ALAI εστιάζει στο ιδιαίτερα επίκαιρο ζήτημα της αμοιβής των δημιουργών για τις χρήσεις των έργων τους.
Για περισσότερες πληροφορίες βλ.  http://www.alai2015.org/en/home-welcome.html


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου